Er gebeurt momenteel bijzonder veel binnen de gemeentegrenzen op het gebied van het sociale domein, leegstand van winkel- en bedrijfspanden, het ontwikkelen van nieuwe ideeën, fusies, veiligheid en zelfredzaamheid.
En dit staat nog helemaal los van de dagelijkse beslommeringen, klachten en vragen waar de burgers en ondernemers graag (snel) een reactie op willen hebben en welke nu op het toch al overvolle bord van de gemeentelijke ambtenaren terecht komen. Zet daar tegenover dat burgers en ondernemers steeds mondiger worden en de sociale media weten te vinden om hun ideeën en grieven te uiten. Dan weet je dat de communicatie en de lijnen waar langs dat gebeurt goed op orde moeten zijn om kansen te zien en problemen of irritaties te voorkomen.
Feeling houden
In verschillende gemeenten wordt dit al onderkend en is men gestart met vooruit geschoven posten als een dorps- of evenementenmanager, een ideeënmakelaar of een casemanager. Directe oren en ogen die de dialoog starten, mensen met elkaar in contact brengen, problemen oplossen en met nieuwe ideeën komen.
Zo wordt ‘de gemeente’ toegankelijker, de afstand kleiner en weet men zich gehoord en serieus genomen.
Het actief inzetten van mensen op specifieke thema’s is een geweldig middel, maar ook zij zijn afhankelijk van en willen feeling houden met hun publiek.
Webcare is daarom een fantastisch middel om informatie uit de markt te halen. Te horen wat er in het algemeen en over specifieke onderwerpen gezegd wordt. Stemmingen te peilen en natuurlijk de dialoog aan te gaan met burgers en ondernemers.
Wat is webcare in de basis?
Webcare is een structurele en directe serviceverlening aan inwoners, ondernemers en verenigingen via sociale media. Door middel van webcare worden vragen beantwoord, klachten opgelost en informatie verkregen. Dat doet een KCC zowel reactief als op eigen initiatief. Opgedane inzichten over producten, diensten en/of service worden intern teruggekoppeld aan het personeel/collega’s en de betreffende afdelingen.
Is webcare relevant?
Voor gemeenten zeker. Over het algemeen geldt dat de hoeveelheid online berichten maatgevend is bij de overweging om dit hulpmiddel in te zetten.
In de praktijk komt het er op neer dat webcare het meest relevant is voor organisaties, producten of diensten waar in de regel veel belangstelling voor is. En dat zijn gemeenten bij uitstek.
Voorwaarde hierbij is wel dat een groot deel van de berichten bestaat uit online vragen, informatie, klachten of discussies over activiteiten rond de organisatie. Met andere woorden; indien de mogelijkheid bestaat om de interactie met de afzenders aan te gaan.
Van webcare naar citycare
In de praktische uitvoering geeft webcare organisaties een menselijk gezicht, omdat niet alleen de webcare-software interactie mogelijk maakt, maar vooral omdat de afhandeling door zeer betrokken mensen wordt ondersteund.
Belangrijk is dat niet de gemeente, maar de burgers en ondernemers centraal worden gesteld in de dialoog. Het gaat er uiteindelijk om hoe zij de toegevoegde waarde en de terugkoppeling beleven. En dat betekent meer dan alleen het volgen van klachten en vragen. Willen gemeenten echt dat hun burgers en ondernemers participeren, dan moet er actief worden gewerkt aan een strategie om hen zover te krijgen. Meedenken met een verkeersplan, hoe zelfredzaam is de buurt of hoe kunnen we gezamenlijk fondsen genereren voor een nieuw sportpark? Actief meedenken stimuleren en als inspirator optreden. Dat wordt verwacht van een bestuur en dat maakt dat burgers zich gaan inzetten voor wat er in hun buurt en stad leeft en gebeurt.
Feit is dat uit dialoog en brainstormsessies veel nieuwe en bruikbare ideeën geboren worden. De kunst is om dit aan te wakkeren en te faciliteren.
Meer weten over de mogelijkheden van ons online marketing dashboard of wilt u het vrijblijvend uitproberen?? Neem gerust eens contact met ons op via jan@jonescp.nl
onlinemarketingdashboardlogo
Share on